Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình

Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình