Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình