Gái ngân hàng – Lê Gái

Gái ngân hàng – Lê Gái

Quanh năm bận bịu với đồng tiền
Họ bảo em là sướng tựa tiên
Chị đến vui lòng khen dáng đẹp
Anh đi mát dạ nhớ tâm hiền

Cài then để giữ bền dân nước
Mở khoá mà sinh lợi cõi biên
Hết đếm rồi trao ngày lại tháng
Quanh năm bận bịu với đồng tiền