Em yêu đàn ông cũ – Thu Hương

Em yêu đàn ông cũ – Thu Hương

Đàn ông cũ không dể gì đổ gục
Nhân thế sầu vạn khúc đổ quanh co
Biết nén lòng trước cám dổ thăm dò
Yêu dù tơ vò trăm mối

Dù hụt hẫng vì ai gây nên tội
Cũng nhẹ nhàng không vội tiếng trách hờn
Tim bao dung không tính thiệt với hơn
Họ nếm đủ đâu còn như son trẻ

Em trân quí người đàn ông nhỏ nhẹ
Bước đường đời lối rẽ đầy chông gai
Biết nghĩ suy của lâu dài
Không nhất thiết gót hài hay kiều diễm

Đối với họ trang đài và cần kiệm
nhau lời ngọt lịm gửi trao
Mái êm ấm họ tự hào
Là mãn nguyện dâng trào tình thiết thực