Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu