Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Có công mài sắt, có ngày nên kim