Home / Câu nói ý nghĩa / Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

>> Xem thêm:  Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Check Also

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *