Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.

Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, nên tránh gây thù, chuốc oán.

Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.
5 (100%) 1 đánh giá
Xem thêm:  Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.