Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian