Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim
Đánh giá bài viết

Reply