Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm