Home / Danh ngôn đời sống / Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Có công mài sắt, có ngày nên kim

>> Xem thêm:  Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Check Also

Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!

Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!

Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *