Chừng nào anh chưa sửa được chính mình, anh không thể sửa được người khác

Chừng nào anh chưa sửa được chính mình, anh không thể sửa được người khác

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc