Chúc bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống lâu một tí.

Chúc bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống lâu một tí.

Chúc bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống lâu một tí.