Cho dù bạn có đang ở bên dưới một bóng cây rậm rạp, hãy luôn tìm những tia nắng xuyên qua các cành cây.

Cho dù bạn có đang ở bên dưới một bóng cây rậm rạp, hãy luôn tìm những tia nắng xuyên qua các cành cây.

Though you may be under a dark tree, always look for the light shining through the branches.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày sẽ gặp phiền muộn, âu lo.