Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.

Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.

Cảm giác thầm mến không có nhiều , cũng không có nhiều , có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp và ngất ngây trong của chính mình.

Khi lướt qua nhau – Sênh Ly