Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn
1 (20%) 1 đánh giá
Xem thêm:  Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình