Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Reply