Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.

Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.

Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.

You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.

Arnold Bax

0 0 votes
Đánh giá bài viết