Anh cán bộ ngân hàng – Đức Phương

Anh cán bộ ngân hàng – Đức Phương

Chào anh cán bộ

Chính sách về làng giúp dân

Nhu cầu vay vốn đang cần

Chăn nuôi, thả cá, làm vườn,

Thiếu vốn nên phải nhờ anh

Để dân làm ăn kịp thời

Đồng xanh lúa tốt bời bời

Ao sâu cá lội, vịt bơi đầy đàn

Nghề gò, nghề mộc, nghề hàn

Nông nhàn đã có việc làm thường xuyên

Đời sống ngày một nâng lên

Nhà xây ngói đỏ ruộng vườn khang trang

vách đất không còn

Ruộng đồng có máy nổ giòn thay trâu

Thương nhau xin nhớ nhắc câu

Đến hạn lại trả lần sau dễ dàng

Gặp anh cán bộ Ngân hàng

Miệng chào tay bắt mặt mừng chung vui