Ai bảo em là con gái? – Trọng Văn

Ai bảo em là con gái? – Trọng Văn

Ừ ai bảo em ?
Quá dễ cưng, nên thấy… Ghét ghê!
Chỉ ngắm chút, bị mắng đồ dê
Không gặp mặt, tối về khó ngủ!

Ừ con gái tụi em hung dữ
Chả tin mượn thử mắt
Nhìn lại mình thì sẽ biết ngay
Quỷ quái lắm thích rầy người khác!

Ừ con gái, sao mà kỳ thật?
Thượng đế dường như rất
Cho bọn em hành hạ
Và cả đám cam lòng chấp nhận!

Ừ con gái má phấn
Dáng trông như chẳng chút âu lo
Bao gã khờ,
Rồi cất đó, để chờ dịp tặng?

Xem thêm những câu nói hay về phụ nữlời hay ý đẹp mới nhất!