10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.

10% của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn và cảm nhận.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.